Thử cảm giác lồn lạ cùng cậu con trai

1 2 Zoom+ 16 0% 0 0

Thử cảm giác lồn lạ cùng cậu con trai, cuối tuần cả nhà ở nhà với nhau mãi không hết ngày 2 bố con đã rủ nhau địt thi xem ai khoẻ hơn nhưng địt vợ nhiều quen lồn cũng chán lắm rồi thế là 2 bố con đã rủ nhau đổi vợ để tìm cảm giác mới, nghe bố nói vậy cậu con trai cũng thấy rất hào hứng lập tức đồng ý với đề nghị của người bố thế là 2 bố con đã gọi vợ ra để trao đổi 2 mẹ con cũng đồng ý mà không cần suy nghĩ.